Photo by Scott

E uiga ki te

The potu-o-fakamatalaaga o te Pasefika tenei, e maua i ei a fakamatalaga mo fuainumela kesekese e tau atu ki mea ola kola e maua foki i te fakapotopotoga o te lalogi tela e onoono ki fakamatalaaga kesekese mo mea ola (GBIF) mai fenua mo kogaa-fenua o te Pasefika: American Samoa, Cook Islands, East Timor, Federated States of Micronesia, Fiji, French Polynesia, Guam, Hawaii, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, New Caledonia, Niue, Northern Marianas, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu mo Wallis & Futuna.

Neaa a mea i te potu-o-fakamatalaaga tenei e mafai o fai?

I te vaitau nei, a fakamatalaaga mo mea ola o te Pasefika e mafai o fai:

  • Sose fakamatalaga taaua tela e fia salagina, io me sukesukegina e mafai o mauagofie, pena foki a ata mo fafanua kola e fia maua, e mafai o maua kae ke pau ‘lei loa mo mea e maua i loto i te GBIF.org
  • A ikuga o fakamatalaga konei (kola e fakapaagina ne fakapotopotoga i loto i se fenua), e ‘tau o faite ke ‘pau kae ke olo tasi loa mo fakamatalaaga, kola e maua i loto i te itulau neti a te GBIF. Ko fakamatalaaga fua kola e fakasalalau kae fakatuatusigina ki te GBIF, e mafai o maua mafai e salagina pena foki ke ‘pau mo te puipuiga, ki fakamatalaaga kola e pulegina kae tausigina mai lalo o te GBIF.org.
  • Ke mafai o ‘toe fakatauala atu a tino sukesuke, ki te itulau neti ko te GBIF.org ke mafai i ei o ‘kopi-ki-tua, a fakamatalaaga kola e manako latou ki ei, kae ke mautinoa foki, e lavea faka’lei a te itulau ‘neti fakapitoa ne puke mai i ei, a fakamatalaaga kona.
  • Se koga mo tausi a fakamatalaaga e uiga mo te GBIF mo vasega/ fakapotopotooga kolaa e isi ne sookoga ki te GBIF, fakatasi mo galuega-fai a latou (ne fakamatalaaga kola e mafai o fulifuli manafai e manakogina o ‘fuli). Te PBIF e avanoa i ‘gana e valu (8) io me siliga atu mo te 8 ‘gana.

Sea a te GBIF?

Te GBIF se fakapotopotooga o te lalolagi telaa e tausi i ei a fakamatalaaga e uiga ki mea ola. A ia e fakatupegina ne malo o atufenua kesekese, kae ne fakatuugina mo te fakamoemoeega ke mafai o fakaaogagina ne sose tino, i sose koga o te lalolagi, ki fakamatalaga e uiga ki sose vaega o mea ola ite lalolagi.

Onoono ki te itulau neti mo niisi fakamatalaaga: www.gbif.org/what-is-gbif